Dotace a poradenství Evropské unie
Jednoduchá cesta, jak snadno získat dotace EU

dotace na školku

Fórum: 
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dotační možnosti pro soukromou mateřskou školku provozovanou pouze na zaklade zivnosti (deti od 3-6 let). Skolka ma teprve vzniknout a hledame nejvhodnejsi formu – PO, NNO, O.S. Dekuji

Dobrý den, pro tento typ podnikání jsou možnosti na získání dotace poměrně omezené. Obecně mateřské školy a ostatní školská zařízení čerpají prostředky na aktivity z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, bohužel platí podmínka, že subjekty žádající o dotaci musí mít 2letou historii.Nicméně ve Vašem případě by se jevila jako schůdná alternativa využití prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Podle posledních informací bude ve 2. čtvrtletí tohoto roku otevřena výzva „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života“ v rámci níž v minulých letech byla mimo jiné podporována činnost – služby péče o děti.V minulé výzvě museli mít žadatelé zaregistrovány tyto činnosti:- vázaná živnost „péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání volná živnost „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni- volná živnost „poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, včetně příležitostného krátkodobého hlídání dětí do tří let věku, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání- předškolní zařízení pro děti ve věku od tří do šesti let, včetně podnikových školek, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváníChtěla bych jenom upozornit, že část podmínek se v jednotlivých kolech výzev mění, je tedy možné, že tato aktivita z podporovaných činností vypadne. Aktuální informace , vyhlášené výzvy i další užitečné informace naleznete na stránkách http://www.esfcr.cz.

Anketa

O kolik peněž žádáte z Evropských fondů?

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Jste zde